Ujjunk begyéből vér serken ki,
Mikor téged tapogatunk,
Te álmos, szegény Magyarország,
Vajon vagy-e és mink vagyunk?

Vajon lehet-e jobbra várni?
Szemünk és lelkünk fáj bele,
Vajon fölébred valahára
A szolga-népek Bábele?

Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz
Végül egy erős akarat?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad.

Hiszen gyalázatunk, keservünk
Már ezer év óta rokon.
Mért nem találkozunk süvöltve
Az eszme-barrikádokon?

Dunának, Oltnak egy a hangja,
Morajos, halk, halotti hang.
Árpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr és nem bitang.

Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot,
Mi, elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok?

Meddig lesz még úr a betyárság
És pulyahad mi, milliók?
Magyarország népe meddig lesz
Kalitkás seregély-fiók?

Bús koldusok Magyarországa,
Ma se hitünk, se kenyerünk.
Holnap már minden a mienk lesz,
Hogyha akarunk, ha merünk.

Ady Endre
Magyar jakobinus dala
jajong a lélek
rettenet
szorítja kínná
szívemet

despota diktál
és a nép
csak tapsikol
és füttyre lép

nincs embertárs
és nincs haza
a nyomorát
viszi haza

önmagát félti
aki még
a munkájából
ki nem ég

fonnyadt szájában
horog
már a kocsmában
sem háborog

a szemén hályog
nem látja még
hogy felzabálják
nemzetét

(2012)


Rózsa András
jelentés magyarországról

KÖNYVAJÁNLÓ
TARTALOM
2012. október 20.
XI. évfolyam 10. szám.
Szőrös kezek a Vadak Kútján
Hunniában minden kikészül
Gonosz hadak, kottyant vadak
s az ész sunyítva bebékül

Máma rút ország Magyarország
Gyönge testét a láz befutja
Szörnyű eset, hogy megesett
megszállta sok veszett kutya

Itt már nincsen harcias Dávid
és kegyencek a góliátok
nem remél jobb sorsot senki
ezt mindannyian elkúrtátok

Mára e nép nem Csaba népe
Bár ilyesmit hazudnak nektek
más nép e nép, e balga nép
az átvertek most berzenkednek

Vánszorog az ismét  nyomorgók
újra lesújtott bús csapatja
a mindennapi ingyenkonyhát
a tál leveskét azt kutatja

Nem törődve nincsen-jogukkal
száraz iszappá lesz a tavunk
se építni, se szavazni
bamba magyarok – nem akarunk

Undor van csak és depresszió
pánikbeteggé lett az ország
kiröhögnek új gazdagok
s a maradékot is kifosztják.Köves József
A Vadak Kútján
Szépirodalmi Folyóirat
"Szépszó és Értelem"
Szerkesztő, próza: Kaskötő István
Szerkesztő, versek: Kamarás Klára
Alva jár az Orbán,
Tornyot visz az orrán,
Trombitások ülnek benne
Három szekér polyván,
-- Hú! -- trombitások
Három szekér polyván.

Fújják egyre többen,
Polyva szerteröppen,
Rémes álmot lát az Orbán
Polyva-fellegekben,
-- Hú ! -- rémes álmot
Polyva-fellegekben.


Weöres Sándor Orbán
Dohnányi Ernő
Variációk egy gyermekdalra.
I. Andante
BBC Philharmonic Orchestra
M. Barnert vezényel.
Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.
Iványi Grünwald Béla: Festmény a Schiffer villába.

A két szomszéd ült a garázs előtt, az árnyékban, mint minden nyári reggel, hacsak nem esett, vagy más szokatlan esemény közbe nem jött. Megtárgyalták a világ ügyes-bajos dolgait, vitatkoztak, ellentmondtak egymásnak, literszámra itták a kávét és úgy általában élvezték a semmittevés fáradalmait.
De nem ma. Dan Wilson nem kis aggodalommal nézte az öreget - csak úgy oldalvást, hogy ne legyen feltűnő - aki már jó félórája egy szót sem szólt, már kiürült a kávés bögréje is csak lógott a kezében. Közönyösen bámult maga elé. Az, hogy semmi sem történik az utcában, nem rendhagyó, szombat lévén mindenki lustálkodott, ismét egy agyrepesztő meleg nap ígérkezett, még a szokásos korai fűnyírók is inkább a hűvös hálószobákban hevertek.
- Locsolni kéne – törte meg a csendet Dan, de az öreg nem vett tudomást róla, hát témát változtatott - Jacques Gillis eltörte a lábát.
- Úgy kell neki.
- Mi baja van magának Gillissel?
- Nekem? Semmi.
- Akkor mért mondja, hogy úgy kell neki?
- Hát mit mondjak?
- Mondja, hogy szegény Jaques…
- Okay, szegény Jaques! Most boldog?
Hosszú szünet.
                                                                         tovább>>>
Kaskötő István
Az öreg Joe meg a félelem
l
Már csendesen éldegélek
sokaságban, nem tolakszom.
Talán nem igazán szépek
az emlékeink, olvasom
mostanában szomjazva.
Szégyenem bevallhatatlan.

Múltkor épp egy kőre ültem
rá, becsapott az iránytűm,
menettel szembe kerültem.
Két lógó kezemben hiány ül,
tényleg nem tehetek róla.
Így végződött a bújócska.

Elvégre halott él bennem
temetetlenül, egy költő.
Vajon, ki mozdít el engem,
hogy kibújjak a bőrömből,
s más legyek, valami fajta?
Könnyezik a Duna partja.

Ódor György
Tömegben
Fialánya Kft.-nek
arra támadt kedve:
zabot, babot hegyességről
jól kikérdezgesse!

E felmérés nem ment babra...
Regéltek is róla:
ezzel-azzal hozzájárult
híres Euróka!

Szólt e róka:  -  Költsd el, Erkölcs!
Az Isten se látott
nálad nagyobb pártos-partos,
bölcs pártatlanságot!

Nos valóban! Főmufti Úr
puszit méltán vár ma,
mivel nem volt érdekelt ő,  -
csak a fia, lánya...

Az ellenzék  -  mindezt kétlő!  -
sem volt kopasz: hajdan
luciferes angyalságra
célozgattak dalban...

Főmufti Úr! A Kft.
sikerét nem kétlem.
Kimutatta: hegyes a zab,
de a bab...az még nem!

Az ország megtakarított
egy nagy zsák pénzt, újra:
nem kell zabot hegyezgetni
menni Kukutyinba!

Ez az ország olyan ország:
ennek mi sem ártott!
Mesterien összekever
bibit, babot, bábot...

...de legfőképp fenti lenti,
ha az kever kártyát  -
jön az adu, azt a csókos,
szent teremburáját!

Csak egymagam rebegem el,
rebellisként, olykor:
talán hoz majd fülfölmérést
-  no nem ez!  -  egy jobb kor...


Lelkes Miklós
Felméregetők
Meddig marad miénk a Szabadság
két városrészt összekötő hídja
Vajon mikor keríti ki találomra
és milyen érdek az emberi jogok
harminc cikkelyéből a kegyetlenséget
Ki tudná megmondani meddig
hajszolják hidegvérű szelek
a tisztességet és melyik
kietlen mezőig kell visszavonulni
hogy mások maradéka felett
vicsorgók helyett választásunkhoz
ragaszkodó élőlényekké váljunk
Tényleg az a jussa a sóvár madárnak
hogy egy székelykapu ágában
leljen végső nyughelyet magának
amikor az áldás-békességet
ónos eső helyettesíti
Mivel lehet lecsendesíteni
a kisemmizett erdőket
ha ágaskodó fái megindulnak
és azzal a tudattal rohanják le
a mélységet
hogy nekik már mindegy
mert a holttestüket felemésztő földön
kívül úgy sincs veszteni valójuk

Pethes Mária
A szabadság hídjai
Most esős napok jönnek;
vigyázz hát magadra
a fénylő kockakövön,
lépcsőn el ne csússz!
Most esős napok jönnek,
tudom már előre,
hogy szaggatni fogja
derekad a csúz.
Most esős napok jönnek;
talán még túléljük,
nyári vidám kedvünk,
hogy majd elapad.
Hosszú időt kell majd,
bizony átvészelnünk,
míg újból csak ránk vár
kuckónk, az a pad.

Ősz közelít,
sok elhullott gyümölccsel.
Kásásan mállik szét
a talpunk alatt.
Ősz közelít,
sok kavargó levéllel.
Némelyik még tán
a hajadba akad.
Kajuk Gyula
Ősz közelít
Legyél gáz, töltsd ki az üres teret,
játszd azt, hogy minden sima és kerek,
legyél rejtélyes és határozatlan,
mint egy egyenletben az ismeretlenek!

Legyél fehér, kristályos és hideg,
az íjra ajzott feszülő ideg,
vérző sebedre húzz vastag kabátot,
ha fuldokolsz, ne mondd el senkinek!

Szakmád császára légy, ha épitesz,
vezessenek a balga tévhitek,
alkoss, teremts, hisz embernek születtél!
Az alkotásból nyersz erőt, hitet.
Bittner János
NÉGYSOROSOK
Megyek az utcán, a gondolataim folyton a körül a nő körül járnak, akivel a tóparton találkoztam utoljára. Az utcán szinte senki. Ha lennének, sem foglalkozna velük az agyam, csak billeg ott fönn a nyakamon, halad előre, amit lát, azt úgy automatikusan rakja, ahova kell, s azt a nőt morzsolgatja, a tóparton, meg még sokkal korábban, majd egy kicsit később, előreszaladva az időben...
                                                                        tovább>>>

Lehoczki Károly
Séta

l
Iványi Grünwald Béla
festőművész
Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.Kattints, a kép nagyítható.
Kattints, a kép nagyítható.
Következő oldal>>>
...
Albert-Lőrincz Márton:
dörög és annyi
Balogh Örse: Gondolatok
Baranyi Ferenc:
"... Magyarnak számkivetve"
Bárdos László: Tiráda
Bodó Csiba Gizella: Lélekhúrokon
Debreczeny György: fantáziálok
Fetykó Judit: A lélek temploma
G. Ferenczy Hanna: Jegenyék
Gligorics Teru:
Lassan beköszönt az ősz
Juhász Ferenc: Arany
Kamarás Klára: Csak ennyi...
Kaskötő István:
Teknős a cölöpön
Ketykó István:
Anyám gondolatai
Koosán Ildikó: Alulnézetből
Kő-Szabó Imre: Srácok a térről
Kovács Jolanka:
Hegedűszó az éjszakában
Lehoczki Károly: A folyó
Mándi Gábor: Anya
Péter Erika:
A tenger képtárában
Pintér László: Földet érés
Ricza István:
Gondolatok esti séta alatt
Sárközi László:
Szemközt az örökléttel
T. Ágoston László: Rokonlátogatás
Umhauser Ferenc: Perspektíva
Varga Tibor: Te ott, én itt
Végh Sándor: Sértődés
Verasztó Antal: Ördogszekér
Zsidov Magdolna: Emlékfalu

2.oldal
próza, versek
3.oldal
elfeledettek
Bányai Kornél
versek
4.oldal
kortársak, mesterek
Pilinszky János
versek
5.oldal
gondolatok
Csiba András
A népképviselettől a pártképviseletig
"Gyáva népnek nincs hazája!" Szechenyi